Hướng dẫn giải bài 3.8 trang 164 sách bài tập giải tích 12

Bài 3.8 trang 165 sách bài tập giải tích 12 Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.8 trang 165 sách bài tập giải tích 12

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm

Hướng dẫn giải

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: