Hướng dẫn giải bài 3.8 trang 102 sách bài tập hình học 12

Bài 3.8 trang 102 sách bài tập hình học 12 Trong không gian cho ba vectơ tùy ý , , . Hướng dẫn giải Muốn chứng tỏ rằng ba vectơ , , đồng phẳng ta cần tìm hai số thực p và q sao cho =p +q Vì ba vecto lấy tùy ý , , nên đẳng thức (1) xảy ra khi và chỉ khi:

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.8 trang 102 sách bài tập hình học 12

Trong không gian cho ba vectơ tùy ý overrightarrow{a} , overrightarrow{b} , overrightarrow{c} .

Hướng dẫn giải

Muốn chứng tỏ rằng ba vectơ overrightarrow{a} , overrightarrow{b} , overrightarrow{c} đồng phẳng ta cần tìm hai số thực p và q sao cho overrightarrow{w} =p overrightarrow{u} +q overrightarrow{v}

Vì ba vecto lấy tùy ý overrightarrow{a} , overrightarrow{b} , overrightarrow{c} nên đẳng thức (1) xảy ra khi và chỉ khi:

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: