Hướng dẫn giải bài 3.8 trang 102 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.8 trang 102 sách bài tập hình học 12

Trong không gian cho ba vectơ tùy ý overrightarrow{a} , overrightarrow{b} , overrightarrow{c} .

Hướng dẫn giải

Muốn chứng tỏ rằng ba vectơ overrightarrow{a} , overrightarrow{b} , overrightarrow{c} đồng phẳng ta cần tìm hai số thực p và q sao cho overrightarrow{w} =p overrightarrow{u} +q overrightarrow{v}

Vì ba vecto lấy tùy ý overrightarrow{a} , overrightarrow{b} , overrightarrow{c} nên đẳng thức (1) xảy ra khi và chỉ khi:

Bình luận
0

Bình luận