Hướng dẫn giải bài 3.7 trang 102 sách bài tập hình học 12

Bài 3.7 trang 102 sách bài tập hình học 12 Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BD, AD, BC. Chứng minh rằng: Hướng dẫn giải (H.3.20) a) Ta có MPNQ là hình bình hành vì Do đó Từ (1) và (2) ta có: là đẳng thức cần chứng minh. Từ (3) và (4) ta suy ra là đẳng thức cần chứng minh.

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.7 trang 102 sách bài tập hình học 12

Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BD, AD, BC. Chứng minh rằng:

Hướng dẫn giải

(H.3.20)

a) Ta có MPNQ là hình bình hành vì

Do đó

Từ (1) và (2) ta có:

là đẳng thức cần chứng minh.

Từ (3) và (4) ta suy ra

là đẳng thức cần chứng minh.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: