Hướng dẫn giải bài 3.7 trang 102 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.7 trang 102 sách bài tập hình học 12

Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BD, AD, BC. Chứng minh rằng:

Hướng dẫn giải

(H.3.20)

a) Ta có MPNQ là hình bình hành vì

Do đó

Từ (1) và (2) ta có:

là đẳng thức cần chứng minh.

Từ (3) và (4) ta suy ra

là đẳng thức cần chứng minh.

Bình luận
0

Bình luận