Hướng dẫn giải bài 3.6 trang 102 sách bài tập hình học 12

Bài 3.6 trang 102 sách bài tập hình học 12 Cho hình tứ diện ABCD. Chứng minh rằng: Hướng dẫn giải Do đó: b) Vì Do đó: Vậy :

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.6 trang 102 sách bài tập hình học 12

Cho hình tứ diện ABCD. Chứng minh rằng:

Hướng dẫn giải

Do đó:

b) Vì

Do đó:

Vậy :

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: