Hướng dẫn giải bài 3.6 trang 102 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.6 trang 102 sách bài tập hình học 12

Cho hình tứ diện ABCD. Chứng minh rằng:

Hướng dẫn giải

Do đó:

b) Vì

Do đó:

Vậy :

Bình luận
0

Bình luận