Hướng dẫn giải bài 3.5 trang 164 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.5 trang 164 sách bài tập giải tích 12

Áp dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:

Hướng dẫn giải

Bình luận
0

Bình luận