Hướng dẫn giải bài 3.5 trang 102 sách bài tập hình học 12

Bài 3.5 trang 102 sách bài tập hình học 12 Trong không gian Oxyz, hãy tìm trên mặt phẳng (Oxz) một điểm M cách đều ba điểm A(1; 1; 1), B(-1; 1; 0), C(3; 1; -1). Hướng dẫn giải Điểm M thuộc mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là (x; 0; z), cần phải tìm x và z. Ta có: Từ đó ta tính được M(5/6;0;−7/6)

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.5 trang 102 sách bài tập hình học 12

Trong không gian Oxyz, hãy tìm trên mặt phẳng (Oxz) một điểm M cách đều ba điểm A(1; 1; 1), B(-1; 1; 0), C(3; 1; -1).

Hướng dẫn giải

Điểm M thuộc mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là (x; 0; z), cần phải tìm x và z. Ta có:

Từ đó ta tính được M(5/6;0;7/6)

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: