Hướng dẫn giải bài 3.40 trang 130 sách bài tập hình học 12

Bài 3.40 trang 130 sách bài tập hình học 12. Cho điểm M(2; -1; 1) và đường thẳng Δ : a) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M trên đường thẳng Δ; b) Tìm tọa độ điểm M’ đối xứng với M qua đường thẳng Δ . Hướng dẫn giải a) Phương trình tham số của Δ: Xét điểm H (1+2t; −1−t; 2t) ∈ Δ Ta có =(2t−1;−t;2t−1) =(2;−1;2) H là hình chiếu vuông góc của M trên Δ ⇔ 2 (2t...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.40 trang 130 sách bài tập hình học 12.

Cho điểm M(2; -1; 1) và đường thẳng Δ :

a) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M trên đường thẳng Δ;

b) Tìm tọa độ điểm M’ đối xứng với M qua đường thẳng Δ .

Hướng dẫn giải

a) Phương trình tham số của Δ:

Xét điểm H (1+2t; 1t; 2t) Δ

Ta có overrightarrow{MH } =(2t1;t;2t1)

overrightarrow{a _{triangle} } =(2;1;2)

H là hình chiếu vuông góc của M trên Δ

2 (2t 1 ) + t + 2(2t 1) = 0 t = 4/9

Tương tự, ta được

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: