Hướng dẫn giải bài 3.38 trang 130 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.38 trang 130 sách bài tập hình học 12.

Tính khoảng cách giữa các cặp đường thẳng ΔΔtrong các trường hợp sau:

Hướng dẫn giải

a) Gọi (α) là mặt phẳng chứa Δ và song song với Δ. Hai vectơ có giá song song hoặc nằm trên (α) là:

overrightarrow{ a} =(1;1;0 overrightarrow{ a'} =(1;1;1). Suy ra overrightarrow{n _{alpha} } =(1;1;0)

(α) đi qua điểm M1(1; -1; 1) thuộc Δ và có vectơ pháp tuyến: overrightarrow{n _{alpha'} } =(1;1;0)

Vậy phương trình của mặt phẳng (α) có dạng x – 1 + y + 1= hay x + y = 0

Ta có: M2(2; 2; 0) thuộc đường thẳng Δ

b) Hai đường thẳng Δ Δcó phương trình là:

Phương trình mặt phẳng (α) chứa Δ và song song với Δlà 9x + 5y – 2z – 22 = 0

Lấy điểm M’(0; 2; 0) trên Δ′ .

Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng Δ Δ′12110.

Bình luận
0

Bình luận