Hướng dẫn giải bài 3.37 trang 130 sách bài tập hình học 12.

Bài 3.37 trang 130 sách bài tập hình học 12. Cho đường thẳng Δ: và mặt phẳng (α) : 2x – 2y + z + 3 = 0 a) Chứng minh rằng Δ song song với (α). b) Tính khoảng cách giữa Δ và (α) Hướng dẫn giải Xét điểm M0(-3; -1; -1) thuộc Δ, ta thấy tọa độ M0 không thỏa mãn phương trình của (α)(α) . Vậy M0 ∉ (α) (2). Từ (1) và (2) ta suy ra Δ//(α) Vậy khoảng cách giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (α)(α)...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.37 trang 130 sách bài tập hình học 12.

Cho đường thẳng Δ:

và mặt phẳng (α) : 2x – 2y + z + 3 = 0

a) Chứng minh rằng Δ song song với (α).

b) Tính khoảng cách giữa Δ(α)

Hướng dẫn giải

Xét điểm M0(-3; -1; -1) thuộc Δ, ta thấy tọa độ M0 không thỏa mãn phương trình của (α)(α) .

Vậy M0 (α) (2).

Từ (1) và (2) ta suy ra Δ//(α)

Vậy khoảng cách giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (α)(α)2/3.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: