Hướng dẫn giải bài 3.37 trang 130 sách bài tập hình học 12.

| Tin mới | Tag:

Bài 3.37 trang 130 sách bài tập hình học 12.

Cho đường thẳng Δ:

và mặt phẳng (α) : 2x – 2y + z + 3 = 0

a) Chứng minh rằng Δ song song với (α).

b) Tính khoảng cách giữa Δ(α)

Hướng dẫn giải

Xét điểm M0(-3; -1; -1) thuộc Δ, ta thấy tọa độ M0 không thỏa mãn phương trình của (α)(α) .

Vậy M0 (α) (2).

Từ (1) và (2) ta suy ra Δ//(α)

Vậy khoảng cách giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (α)(α)2/3.

Bình luận
0

Bình luận