Hướng dẫn giải bài 3.36 trang 130 sách bài tập hình học 12.

Bài 3.36 trang 130 sách bài tập hình học 12. Tính khoảng cách từ điểm A(1; 0; 1) đến đường thẳng Δ : Hướng dẫn giải Đường thẳng Δ đi qua điểm M0(1; 0; 0) và có vectơ chỉ phương =(2;2;1) . Vậy khoảng cách từ điểm A đến Δ là 2√2/3

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.36 trang 130 sách bài tập hình học 12.

Tính khoảng cách từ điểm A(1; 0; 1) đến đường thẳng Δ :

Hướng dẫn giải

Đường thẳng Δ đi qua điểm M0(1; 0; 0) và có vectơ chỉ phương overrightarrow{a} =(2;2;1) .

Vậy khoảng cách từ điểm A đến Δ là 2√2/3

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: