Hướng dẫn giải bài 3.36 trang 130 sách bài tập hình học 12.

| Tin mới | Tag:

Bài 3.36 trang 130 sách bài tập hình học 12.

Tính khoảng cách từ điểm A(1; 0; 1) đến đường thẳng Δ :

Hướng dẫn giải

Đường thẳng Δ đi qua điểm M0(1; 0; 0) và có vectơ chỉ phương overrightarrow{a} =(2;2;1) .

Vậy khoảng cách từ điểm A đến Δ là 2√2/3

Bình luận
0

Bình luận