Hướng dẫn giải bài 3.33 trang 129 sách bài tập hình học 12.

Bài 3.33 trang 129 sách bài tập hình học 12. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d và d’ cho bởi các phương trình sau: Hướng dẫn giải Ta có . = -4 + 28 – 24 = 0. . Vậy đường thẳng d và d’ đồng phẳng và khác phương, nên d và d’ cắt nhau. (tọa độ M0 không thỏa mãn d’) nên hai đường thẳng d và d’ song song. c) d có vectơ chỉ phương =(−1;3;−2) d’ có vectơ chỉ phương...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.33 trang 129 sách bài tập hình học 12.

Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d và d’ cho bởi các phương trình sau:

Hướng dẫn giải

Ta có overrightarrow{n} . overrightarrow{M_{0}M_{0}'} = -4 + 28 – 24 = 0.

. Vậy đường thẳng d và d’ đồng phẳng và khác phương, nên d và d’ cắt nhau.

(tọa độ M0 không thỏa mãn d’) nên hai đường thẳng d và d’ song song.

c) d có vectơ chỉ phương overrightarrow{a_{d}} =(1;3;2)

d’ có vectơ chỉ phương overrightarrow{a_{d'}} =(0;0;5)

Ta có M0(0;0;1) d

Vậy d và d’ là hai đường thẳng chéo nhau.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: