Hướng dẫn giải bài 3.30 trang 174 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.30 trang 174 sách bài tập giải tích 12

A. 2(sin 1 – cos1)

B. sin 1 – c0s 1

C. 2 (cos 1 -sin 1)

D. 2(sin1 + cos 1)

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

Đổi biến số t=sqrt{x} ;

B sai vì thiếu hệ số 2;

C sai vì kết quả này âm;

C sai vì viết dấu (+).

Bình luận
0

Bình luận