Hướng dẫn giải bài 3.30 trang 174 sách bài tập giải tích 12

Bài 3.30 trang 174 sách bài tập giải tích 12 A. 2(sin 1 – cos1) B. sin 1 – c0s 1 C. 2 (cos 1 -sin 1) D. 2(sin1 + cos 1) Hướng dẫn giải Đáp án A. Đổi biến số ; B sai vì thiếu hệ số 2; C sai vì kết quả này âm; C sai vì viết dấu (+).

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.30 trang 174 sách bài tập giải tích 12

A. 2(sin 1 – cos1)

B. sin 1 – c0s 1

C. 2 (cos 1 -sin 1)

D. 2(sin1 + cos 1)

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

Đổi biến số t=sqrt{x} ;

B sai vì thiếu hệ số 2;

C sai vì kết quả này âm;

C sai vì viết dấu (+).

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: