Hướng dẫn giải bài 3.29 trang 174 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.29 trang 174 sách bài tập giải tích 12

Đối với tích phân:

thực hiện biến đổi biến số t = tan x ta được:

Hướng dẫn giải

Đáp án C.

A sai vì không đổi cận tích phân.

B sai vì viết sai cận tích phân.

D sai vì tích phân này dương.

Bình luận
0

Bình luận