Hướng dẫn giải bài 3.29 trang 174 sách bài tập giải tích 12

Bài 3.29 trang 174 sách bài tập giải tích 12 Đối với tích phân: thực hiện biến đổi biến số t = tan x ta được: Hướng dẫn giải Đáp án C. A sai vì không đổi cận tích phân. B sai vì viết sai cận tích phân. D sai vì tích phân này dương.

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.29 trang 174 sách bài tập giải tích 12

Đối với tích phân:

thực hiện biến đổi biến số t = tan x ta được:

Hướng dẫn giải

Đáp án C.

A sai vì không đổi cận tích phân.

B sai vì viết sai cận tích phân.

D sai vì tích phân này dương.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: