Hướng dẫn giải bài 3.29 trang 114 sách bài tập hình học 12

Bài 3.29 trang 114 sách bài tập hình học 12 Viết phương trình của mặt phẳng (β) đi qua điểm M(2; -1; 2), song song với trục Oy và vuông góc với mặt phẳng (α) : 2x – y + 3z + 4 = 0 Hướng dẫn giải Mặt phẳng (β) song song với trục Oy và vuông góc với mặt phẳng (α): 2x – y + 3z + 4 = 0 , do đó hai vectơ có giá song song hoặc nằm trên (β) là: = (0;1;0) và =(2;−1;3) Suy ra (β) có vectơ pháp tuyến là = ∧ ...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.29 trang 114 sách bài tập hình học 12

Viết phương trình của mặt phẳng (β) đi qua điểm M(2; -1; 2), song song với trục Oy và vuông góc với mặt phẳng (α) : 2x – y + 3z + 4 = 0

Hướng dẫn giải

Mặt phẳng (β) song song với trục Oy và vuông góc với mặt phẳng (α):

2x – y + 3z + 4 = 0 , do đó hai vectơ có giá song song hoặc nằm trên (β) là: overrightarrow{j} = (0;1;0)overrightarrow{nalpha} =(2;1;3)

Suy ra (β) có vectơ pháp tuyến là overrightarrow{nbeta} = overrightarrow{j} overrightarrow{nalpha} =(3;0;−2)

Mặt phẳng (β) đi qua điểm M(2; -1; 2) có vectơ pháp tuyến là: overrightarrow{nbeta} =(3;0;2)

Vậy phương trình của (β) là: 3(x – 2) – 2(z – 2) = 0 hay 3x – 2z – 2 = 0

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: