Hướng dẫn giải bài 3.29 trang 114 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.29 trang 114 sách bài tập hình học 12

Viết phương trình của mặt phẳng (β) đi qua điểm M(2; -1; 2), song song với trục Oy và vuông góc với mặt phẳng (α) : 2x – y + 3z + 4 = 0

Hướng dẫn giải

Mặt phẳng (β) song song với trục Oy và vuông góc với mặt phẳng (α):

2x – y + 3z + 4 = 0 , do đó hai vectơ có giá song song hoặc nằm trên (β) là: overrightarrow{j} = (0;1;0)overrightarrow{nalpha} =(2;1;3)

Suy ra (β) có vectơ pháp tuyến là overrightarrow{nbeta} = overrightarrow{j} overrightarrow{nalpha} =(3;0;−2)

Mặt phẳng (β) đi qua điểm M(2; -1; 2) có vectơ pháp tuyến là: overrightarrow{nbeta} =(3;0;2)

Vậy phương trình của (β) là: 3(x – 2) – 2(z – 2) = 0 hay 3x – 2z – 2 = 0

Bình luận
0

Bình luận