Hướng dẫn giải bài 3.27 trang 114 sách bài tập hình học 12

Bài 3.27 trang 114 sách bài tập hình học 12 Cho điểm A(2; 3; 4). Hãy viết phương trình của mặt phẳng (α) đi qua các hình chiếu của điểm A trên các trục tọa độ. Hướng dẫn giải Hình chiếu của điểm A(2; 3; 4) lên các trục Ox, Oy, Oz lần lượt là B(2; 0; 0), C(0; 3; 0), D(0; 0 ; 4). Mặt phẳng (α) đi qua ba điểm B, C, D nên (α) có phương trình theo đoạn chắn là: x/2+y/3+z/4=1 hay 6x + 4y + 3z – 12 = 0

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.27 trang 114 sách bài tập hình học 12

Cho điểm A(2; 3; 4). Hãy viết phương trình của mặt phẳng (α) đi qua các hình chiếu của điểm A trên các trục tọa độ.

Hướng dẫn giải

Hình chiếu của điểm A(2; 3; 4) lên các trục Ox, Oy, Oz lần lượt là B(2; 0; 0), C(0; 3; 0), D(0; 0 ; 4). Mặt phẳng (α) đi qua ba điểm B, C, D nên (α) có phương trình theo đoạn chắn là: x/2+y/3+z/4=1 hay 6x + 4y + 3z – 12 = 0

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: