Hướng dẫn giải bài 3.25 trang 114 sách bài tập hình học 12

Bài 3.25 trang 114 sách bài tập hình học 12 Cho hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Dùng phương pháp tọa độ để: a) Chứng minh hai mặt phẳng (AB’D’) và (BC’D) song song: b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đó. Hướng dẫn giải Ta chọn hệ trục tọa độ sao cho các đỉnh của hình lập phương có tọa độ là: A(0; 0; 0) , B(1;0; 0) , D(0; 1; 0) B’(1; 0 ; 1) , D’(0; 1; 1) , C’ (1; 1; 1) a)...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.25 trang 114 sách bài tập hình học 12

Cho hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Dùng phương pháp tọa độ để:

a) Chứng minh hai mặt phẳng (AB’D’) và (BC’D) song song:

b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đó.

Hướng dẫn giải

Ta chọn hệ trục tọa độ sao cho các đỉnh của hình lập phương có tọa độ là:

A(0; 0; 0) , B(1;0; 0) , D(0; 1; 0)

B’(1; 0 ; 1) , D’(0; 1; 1) , C’ (1; 1; 1)

a) Phương trình của hai mặt phẳng (AB’D’) và (BC’D) là :

x + y – z = 0 và x + y – z – 1 = 0

Ta có:

b) d((ABD),(BCD))= d(A,(BCD))=1/3

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: