Hướng dẫn giải bài 3.25 trang 114 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.25 trang 114 sách bài tập hình học 12

Cho hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Dùng phương pháp tọa độ để:

a) Chứng minh hai mặt phẳng (AB’D’) và (BC’D) song song:

b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đó.

Hướng dẫn giải

Ta chọn hệ trục tọa độ sao cho các đỉnh của hình lập phương có tọa độ là:

A(0; 0; 0) , B(1;0; 0) , D(0; 1; 0)

B’(1; 0 ; 1) , D’(0; 1; 1) , C’ (1; 1; 1)

a) Phương trình của hai mặt phẳng (AB’D’) và (BC’D) là :

x + y – z = 0 và x + y – z – 1 = 0

Ta có:

b) d((ABD),(BCD))= d(A,(BCD))=1/3

Bình luận
0

Bình luận