Hướng dẫn giải bài 3.24 trang 114 sách bài tập hình học 12

Bài 3.24 trang 114 sách bài tập hình học 12 Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng (α) : 3x – y + 4z + 2 = 0 (β) : 3x – y + 4z + 8 = 0 Hướng dẫn giải Xét điểm M(x; y; z). Ta có: M cách đều hai mặt phẳng (α) và (β) ⇔3x – y + 4z + 5 = 0

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.24 trang 114 sách bài tập hình học 12

Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng

(α) : 3x – y + 4z + 2 = 0

(β) : 3x – y + 4z + 8 = 0

Hướng dẫn giải

Xét điểm M(x; y; z). Ta có: M cách đều hai mặt phẳng (α)(β)

3x y + 4z + 5 = 0

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: