Hướng dẫn giải bài 3.23 trang 114 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.23 trang 114 sách bài tập hình học 12

Tính khoảng cách từ điểm M(1; 2; 0) lần lượt đến các mặt phẳng sau:

a) (α) : x + 2y – 2z + 1 = 0

b) (β) : 3x + 4z + 25 = 0

c) (γ) : z + 5 = 0

Hướng dẫn giải

Bình luận
0

Bình luận