Hướng dẫn giải bài 3.22 trang 114 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.22 trang 114 sách bài tập hình học 12

Xác định các giá trị của A, B để hai mặt phẳng sau đây song song với nhau:

(α) : Ax – y + 3z + 2 = 0

(β): 2x + By + 6z + 7 = 0

Hướng dẫn giải

Bình luận
0

Bình luận