Hướng dẫn giải bài 3.22 trang 114 sách bài tập hình học 12

Bài 3.22 trang 114 sách bài tập hình học 12 Xác định các giá trị của A, B để hai mặt phẳng sau đây song song với nhau: (α) : Ax – y + 3z + 2 = 0 (β): 2x + By + 6z + 7 = 0 Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.22 trang 114 sách bài tập hình học 12

Xác định các giá trị của A, B để hai mặt phẳng sau đây song song với nhau:

(α) : Ax – y + 3z + 2 = 0

(β): 2x + By + 6z + 7 = 0

Hướng dẫn giải

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: