Hướng dẫn giải bài 3.21 trang 113 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.21 trang 113 sách bài tập hình học 12

Lập phương trình mặt phẳng (α) đi qua hai điểm A(0; 1; 0) , B(2; 3; 1) và vuông góc với mặt phẳng (β) : x + 2y – z = 0 .

Hướng dẫn giải

Mặt phẳng (α) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (β): x + 2y – z = 0.

Vậy hai vectơ có giá song song hoặc nằm trên (α)overrightarrow{AB} =(2;2;1) và vectơ nβ=(1;2;1)

Suy ra (α) có vectơ pháp tuyến là: vectơ nα=(4;3;2)

Vậy phương trình của (α) là: -4(x) + 3(y – 1) + 2z = 0 hay 4x – 3y – 2z + 3 = 0

Bình luận
0

Bình luận