Hướng dẫn giải bài 3.21 trang 113 sách bài tập hình học 12

Bài 3.21 trang 113 sách bài tập hình học 12 Lập phương trình mặt phẳng (α) đi qua hai điểm A(0; 1; 0) , B(2; 3; 1) và vuông góc với mặt phẳng (β) : x + 2y – z = 0 . Hướng dẫn giải Mặt phẳng (α) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (β): x + 2y – z = 0. Vậy hai vectơ có giá song song hoặc nằm trên (α) là =(2;2;1) và vectơ nβ=(1;2;−1) Suy ra (α) có vectơ pháp tuyến là: vectơ nα=(−4;3;2) Vậy...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.21 trang 113 sách bài tập hình học 12

Lập phương trình mặt phẳng (α) đi qua hai điểm A(0; 1; 0) , B(2; 3; 1) và vuông góc với mặt phẳng (β) : x + 2y – z = 0 .

Hướng dẫn giải

Mặt phẳng (α) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (β): x + 2y – z = 0.

Vậy hai vectơ có giá song song hoặc nằm trên (α)overrightarrow{AB} =(2;2;1) và vectơ nβ=(1;2;1)

Suy ra (α) có vectơ pháp tuyến là: vectơ nα=(4;3;2)

Vậy phương trình của (α) là: -4(x) + 3(y – 1) + 2z = 0 hay 4x – 3y – 2z + 3 = 0

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: