Hướng dẫn giải bài 3.20 trang 113 sách bài tập hình học 12

Bài 3.20 trang 113 sách bài tập hình học 12 Hãy viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua gốc tọa độ O(0; 0; 0) và song song với mặt phẳng (β) : x + y + 2z – 7 = 0. Hướng dẫn giải Mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng (β) : x + y + 2z – 7 = 0 Vậy phương trình của (α) có dạng : x + y + 2z + D = 0 (α) đi qua gốc tọa độ O(0; 0; 0) suy ra D = 0. Vậy phương trình của (α) là x + y + 2z = 0.

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.20 trang 113 sách bài tập hình học 12

Hãy viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua gốc tọa độ O(0; 0; 0) và song song với mặt phẳng (β) : x + y + 2z – 7 = 0.

Hướng dẫn giải

Mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng (β) : x + y + 2z – 7 = 0

Vậy phương trình của (α) có dạng : x + y + 2z + D = 0

(α) đi qua gốc tọa độ O(0; 0; 0) suy ra D = 0.

Vậy phương trình của (α) là x + y + 2z = 0.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: