Hướng dẫn giải bài 3.20 trang 113 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.20 trang 113 sách bài tập hình học 12

Hãy viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua gốc tọa độ O(0; 0; 0) và song song với mặt phẳng (β) : x + y + 2z – 7 = 0.

Hướng dẫn giải

Mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng (β) : x + y + 2z – 7 = 0

Vậy phương trình của (α) có dạng : x + y + 2z + D = 0

(α) đi qua gốc tọa độ O(0; 0; 0) suy ra D = 0.

Vậy phương trình của (α) là x + y + 2z = 0.

Bình luận
0

Bình luận