Hướng dẫn giải bài 3.16 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 118 

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 3.16 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 118

Bài 3.16 :

Đáp án C, lưu ý |sinn + cosn| ≤ sqrt {2}

Hoặc loại các phương án A, D bằng kiến thức về parabol và loại B vì 3^n > 0 nhưng không bị chặn trên.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận