Hướng dẫn giải bài 3.16 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 118 

Hướng dẫn giải bài 3.16 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 118 Bài 3.16 : Đáp án C, lưu ý |sinn + cosn| ≤ Hoặc loại các phương án A, D bằng kiến thức về parabol và loại B vì > 0 nhưng không bị chặn trên. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 3.16 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 118

Bài 3.16 :

Đáp án C, lưu ý |sinn + cosn| ≤ sqrt {2}

Hoặc loại các phương án A, D bằng kiến thức về parabol và loại B vì 3^n > 0 nhưng không bị chặn trên.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: