Hướng dẫn giải bài 3.13 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 118

Hướng dẫn giải bài 3.13 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 118 Bài 3.13 : b) HD: Tìm hiệu – ĐS: c) HD : Xét dấu – Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 3.13 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 118

Bài 3.13 :

b) HD: Tìm hiệu u_{n + 1} {u_n}

ĐS:

c) HD : Xét dấu u_{n + 1} {u_n}

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: