Hướng dẫn giải bài 3.1 trang 163 sách bài tập giải tích 12

Bài 3.1 trang 163 sách bài tập giải tích 12 Kiểm tra xem nguyên hàm nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại trong mỗi cặp hàm số sau: Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.1 trang 163 sách bài tập giải tích 12

Kiểm tra xem nguyên hàm nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại trong mỗi cặp hàm số sau:

Hướng dẫn giải

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: