Hướng dẫn giải bài 26 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 26:

Tóm tắt:

Có : 26 lít

Rót ra : 12 lít

Còn lại : … lít?

Bài giải

Số lít dầu còn lại trong thùng là:

26 – 12 = 14 (lít)

Đáp số : 14 lít dầu

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận