Hướng dẫn giải bài 24 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 24: Đặt 2 trong 3 cái thìa lên dĩa cân, mỗi dĩa cân 1 cái thìa. Nếu cân thăng bằng thì cái thìa còn bên ngoài là cái thìa nhẹ. Nếu cân không thăng bằng, ta tìm ngay được cái thìa nhẹ ở dĩa cân bị đưa lên. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 24:

Đặt 2 trong 3 cái thìa lên dĩa cân, mỗi dĩa cân 1 cái thìa.

Nếu cân thăng bằng thì cái thìa còn bên ngoài là cái thìa nhẹ.

Nếu cân không thăng bằng, ta tìm ngay được cái thìa nhẹ ở dĩa cân bị đưa lên.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: