Hướng dẫn giải bài 23 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 23: Cân lần 1: Đặt hai quả cân lkg và 2kg lên cùng 1 dĩa, dĩa còn lại cho gạo vào đến khi cân thăng bằng, ta được 3kg gạo (vì 1 + 2 = 3 (kg)) Cân lần 2: Đặt hai quả cân Ikg, 2kg và bao gạo 3kg vừa cân được ở lần thứ nhất lên cùng 1 dĩa cân, dĩa còn lại cho gạo vào đến khi cân thăng bằng, như vậy ta được 6kg gạo (vì 1 + 2 + 3 = 6 (kg)) Qua hai lần cân có tổng số là 9kg gạo. (vì 3 + 6 = 9...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 23:

Cân lần 1: Đặt hai quả cân lkg và 2kg lên cùng 1 dĩa, dĩa còn lại cho gạo vào đến khi cân thăng bằng, ta được 3kg gạo (vì 1 + 2 = 3 (kg))

Cân lần 2: Đặt hai quả cân Ikg, 2kg và bao gạo 3kg vừa cân được ở lần thứ nhất lên cùng 1 dĩa cân, dĩa còn lại cho gạo vào đến khi cân thăng bằng, như vậy ta được 6kg gạo (vì 1 + 2 + 3 = 6 (kg))

Qua hai lần cân có tổng số là 9kg gạo. (vì 3 + 6 = 9 (kg))

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: