Hướng dẫn giải bài 20 – Toán đố lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 20:

Gấp đôi sợi dây lần thứ nhất, sau đó lại gấp đôi sợi dây lần thứ hai ta được 4 đoạn.

Ta có: 8 = 2 + 2 + 2 + 2

Vậy mỗi đoạn dài 2dm, cắt lấy 1 đoạn ta được một đoạn dây dài 2dm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận