Hướng dẫn giải bài 20 – Toán đố lớp 2

Bài 20: Gấp đôi sợi dây lần thứ nhất, sau đó lại gấp đôi sợi dây lần thứ hai ta được 4 đoạn. Ta có: 8 = 2 + 2 + 2 + 2 Vậy mỗi đoạn dài 2dm, cắt lấy 1 đoạn ta được một đoạn dây dài 2dm. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 20:

Gấp đôi sợi dây lần thứ nhất, sau đó lại gấp đôi sợi dây lần thứ hai ta được 4 đoạn.

Ta có: 8 = 2 + 2 + 2 + 2

Vậy mỗi đoạn dài 2dm, cắt lấy 1 đoạn ta được một đoạn dây dài 2dm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: