Hướng dẫn giải bài 20 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 234

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 20 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 234

Bài 20 :

a)

b)

c)

y’ = – 2cos x ( 1 + sinx)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận