Hướng dẫn giải bài 2 trang 80 sách giáo khoa Hình học 12

Bài 2 trang 80 sách giáo khoa Hình học 12. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(2; 3; 7), B(4; 1; 3). Hướng dẫn giải Cách 1: Mặt phẳng trung trực (P) của đoạn thẳng AB chính là mặt phẳng qua trung điểm I của AB và vuông góc với vectơ . Ta có (2;−2;−4) và I(3;2;5) nên phương trình mặt phẳng (P) là: 2(x−3)−2(y−2)−4(z−5)=0 <=> x−y−2z+9=0 Cách 2: Mặt phẳng trung...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2 trang 80 sách giáo khoa Hình học 12.

Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(2; 3; 7), B(4; 1; 3).

Hướng dẫn giải

Cách 1:

sách giáo khoa Hình học 12

Mặt phẳng trung trực (P) của đoạn thẳng AB chính là mặt phẳng qua trung điểm I của AB và vuông góc với vectơ overrightarrow{AB} .

Ta có overrightarrow{AB} (2;−2;−4)I(3;2;5) nên phương trình mặt phẳng (P) là:

2(x3)2(y2)4(z5)=0

<=> xy2z+9=0

Cách 2:

Mặt phẳng trung trực (P) của đoạn thẳng AB là tập các điểm M(x; y; z) trong không gian sao cho:

Bài 2 trang 80 sách giáo khoa Hình học 12

<=> -4x + 4-6y + 9-14z + 49 = -8x + 16-2y + l-6z + 9

<=> 4x – 4y – 8z + 36 = 0 <=> x – y – 2z + 9 = 0.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: