Hướng dẫn giải bài 2 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

Tìm một hình tạo bởi các đa giác nhưng không phải là một đa diện.

Hướng dẫn giải

Ở hình vẽ bên, ta xét hình được tạo bởi hai tứ diện ABCD và A’B’C’D’.

Ta thấy đây không phải là hình đa diện bỞi vì hình này không thoả mãn tính chất đầu tiên của một đa diện. Đó là:

Hai mặt phẳng phân biệt (BCD) và (A’B’C’) điểm chung là A’ nhưng không có một đỉnh chung nào và cũng không có một cạnh chung nào cả.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận