Hướng dẫn giải bài 2 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số:

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) của hàm số khi a=0.

b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và đường thẳng y = 0, x = 1, x = 1.

Hướng dẫn giải

a)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi a = 0.

Tập xác định: R.

Sự biến thiên:

Trên khoảng (-3; 1) , y’ dương nên hàm số đồng biến.

Các giới hạn tại vô cực:

Bảng biến thiên:

Đồ thị cắt trục tung tại (0; -4).

b)Diện tích hình phẳng cần tìm là:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận