Hướng dẫn giải bài 2 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 2 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12 Cho hàm số: a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) của hàm số khi a=0. b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và đường thẳng y = 0, x = −1, x = 1. Hướng dẫn giải a)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi a = 0. Tập xác định: R. Sự biến thiên: Trên khoảng (-3; 1) , y’ dương nên hàm số đồng biến. Các...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số:

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) của hàm số khi a=0.

b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và đường thẳng y = 0, x = 1, x = 1.

Hướng dẫn giải

a)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi a = 0.

Tập xác định: R.

Sự biến thiên:

Trên khoảng (-3; 1) , y’ dương nên hàm số đồng biến.

Các giới hạn tại vô cực:

Bảng biến thiên:

Đồ thị cắt trục tung tại (0; -4).

b)Diện tích hình phẳng cần tìm là:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: