Hướng dẫn giải bài 2 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Số nào trong các số sau là số thuần ảo?

Hướng dẫn giải

Chọn phương án C.

Ta có:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận