Hướng dẫn giải bài 2 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 2 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12 Số nào trong các số sau là số thuần ảo? Hướng dẫn giải Chọn phương án C. Ta có: Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Số nào trong các số sau là số thuần ảo?

Hướng dẫn giải

Chọn phương án C.

Ta có:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: