Hướng dẫn giải bài 2 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 2 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12 Thế nào là phần thực phần ảo, mô đun của một số phức? Viết công thức tính mô đun của số phức theo phần thực phần ảo của nó? Hướng dẫn giải Mỗi số thực a được coi là một số phức có phần ảo bằng 0. a ∈ R => a = a + 0i Môđun của số thực a là |a+ 0i| = = |a|. Với một số thực, khái niệm môđun và khái niệm giá trị tuyệt đối là...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Thế nào là phần thực phần ảo, mô đun của một số phức? Viết công thức tính mô đun của số phức theo phần thực phần ảo của nó?

Hướng dẫn giải

Mỗi số thực a được coi là một số phức có phần ảo bằng 0.

a ∈ R => a = a + 0i

Môđun của số thực a là |a+ 0i| = sqrt{a^{2}+0^{2}} = |a|.

Với một số thực, khái niệm môđun và khái niệm giá trị tuyệt đối là đồng nhất.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: