Hướng dẫn giải bài 2 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) 3x^{2} + 2x 1 = 0

b) 7x^{2} + 3x + 2 = 0

c) 5x^{2} 7x + 11 = 0

Hướng dẫn giải

a) -3 z^{2} + 2z -1 = 0 <=> 3 z^{2} -2z + 1 = 0

Ta có : Δ=13=2

b) Ta có Δ=956=47

c) Ta có Δ=494.5.11=171

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận