Hướng dẫn giải bài 2 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

Tính

kết quả sai là:

Hướng dẫn giải

Chọn phương án D.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận