Hướng dẫn giải bài 2 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y= x^{2} +1 , tiếp tuyến với đường này tại hai điểm M(2; 5) và trục Oy.

Hướng dẫn giải

Phương trình tiếp tuyến của đường cong y = x^{2} + 1 tại điểm M(2; 5) là:

y – 5 = y'(2)(x — 2) (1)

Ta có: y’ = 2x => y(2) = 4

Thay vào (1) ta 00:y – 5 = 4(x-2) <=> y = 4x – 3

Diện tích cần tìm là:

= 8/3 (đvdt)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận