Hướng dẫn giải bài 2 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 231

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 2 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 231

Bài 2 :

= 1 – sịn 3 α + cos 3 α – tan 3 α

= cot 17 α / 2

c) – cos 5a cos4a – cos 4a cos 3a + 2 cos^2 2a cos a

= 2 cos a ( cos 2a + cos 4a ) ( cos2a – cos4a)

= 2 cosa . 2 cos 3a cos a . 2sin3a sin a

= 2cos a sin 2a sin 6a

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận