Hướng dẫn giải bài 2 – Phần 2 – Đề số 9 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 2:

Có thể đi từ A đến B bằng hai cách:

Cách 1: Đi theo frac{1}{2} đường tròn lớn.

Cách 2: Đi theo các frac{1}{2} đường tròn nhỏ (h. 30). Hỏi đi theo cách nào ngắn hơn và ngắn hơn bao nhiêu biết độ dài AB là 40 dm.

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 9

Hướng dẫn giải

Cách 1:

Đi theo frac{1}{2} đường tròn lớn đường kính AB = 40 dm dài là:

frac{1}{2} x 2 x 20 x 3,14 = 62,8 (dm).

Cách 2:

Đi theo các frac{1}{2} đường tròn nhỏ bán kính là 5dm dài là:

3,14 x 2 x 5 x 2 = 62,8 (dm).

Đi theo hai cách độ dài quãng đường như nhau.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận