Hướng dẫn giải bài 2 – Phần 2 – Đề số 7 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 2: Người ta viết 6 số a, b, c, d, e, f theo thứ tự trên đường tròn tâm o (h. 27). Biết rằng mỗi số đều bằng trung bình cộng của hai số đứng cạnh nó. Chứng tỏ rằng a = b = c = d = e = f. Hướng dẫn giải Có 2 x b ≤ b + c nên b ≤ c hay a ≤ b ≤ c. ( 1 ) Từ b ≤ c, lí luận tương tự trên lại có b ≤ c ≤ d (2) c ≤ d ≤ e (3) d ≤ e ≤ f (4) e ≤ f ≤ a (5) Kết hợp ( 1 ); (2); (3);(4); (5) ta có a...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

Người ta viết 6 số a, b, c, d, e, f theo thứ tự trên đường tròn tâm o (h. 27). Biết rằng mỗi số đều bằng trung bình cộng của hai số đứng cạnh nó. Chứng tỏ rằng a = b = c = d = e = f.

 Đề số 7 Đề thi lớp 6 môn Toán

Hướng dẫn giải

 Đề số 7 Đề thi lớp 6 môn Toán

Có 2 x b ≤ b + c nên b ≤ c hay a ≤ b ≤ c. ( 1 )

Từ b ≤ c, lí luận tương tự trên lại có b ≤ c ≤ d (2)

c ≤ d ≤ e (3)

d ≤ e ≤ f (4)

e ≤ f ≤ a (5)

Kết hợp ( 1 ); (2); (3);(4); (5) ta có a ≤ b ≤ c ≤ d ≤ e ≤ f ≤ a

suy ra a = b = c = d = e = f.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: