Hướng dẫn giải bài 2 – Phần 2 – Đề số 22 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 2: Cùng một lúc người thứ nhất đi từ A đến B và người thứ hai đi từ B về A. Hai người gặp nhau tại C cách A một đoạn 4 km. Sau đó người thứ nhất đi đến B rồi quay ngay lại A, người thứ hai đi đến A rồi quay ngay về B, hai người gặp nhau lần thứ hai tại D cách B một đoạn 3 km. Tính độ dài quãng đường AB. Hướng dẫn giải Lần thứ nhất, hai người gặp nhau thì cả hai người...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

Cùng một lúc người thứ nhất đi từ A đến B và người thứ hai đi từ B về A. Hai người gặp nhau tại C cách A một đoạn 4 km. Sau đó người thứ nhất đi đến B rồi quay ngay lại A, người thứ hai đi đến A rồi quay ngay về B, hai người gặp nhau lần thứ hai tại D cách B một đoạn 3 km. Tính độ dài quãng đường AB.

Hướng dẫn giải

Lần thứ nhất, hai người gặp nhau thì cả hai người đi 1 lần quãng đường AB, trong đó người thứ nhất đi được 4 km.

Lần thứ hai, hai người gặp nhau thì cả hai người đi được 3 lẩn quãng đường AB, trong đó người thứ nhất đi được quãng đường AB và 3km.

Vậy quãng đường AB + 3 (km) =3 x 4 (km) = 12 (km).

Suy ra quãng đường AB là 12 – 3 = 9 (km).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: