Hướng dẫn giải bài 2 – Phần 2 – Đề số 18 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 2: Một ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 65km/giờ, cùng lúc đó một xe máy chạy từ B về A với vận tốc 40km/giờ. Biết khoảng cách AB là 540km và M là chính giữa AB. Hỏi sau khi khởi hành bao lâu thì ôtô cách M một khoảng bằng một nửa khoảng cách từ xe máy đến M ? Hướng dẫn giải Giả sử sau khi khởi hành t giờ thì ôtô đến E và xe máy đến F khoảng cách ME = 1/2 MF. Trên cùng một...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

Một ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 65km/giờ, cùng lúc đó một xe máy chạy từ B về A với vận tốc 40km/giờ. Biết khoảng cách AB là 540km và M là chính giữa AB. Hỏi sau khi khởi hành bao lâu thì ôtô cách M một khoảng bằng một nửa khoảng cách từ xe máy đến M ?

Hướng dẫn giải

 Đề số 18 Đề thi lớp 6 môn Toán

Giả sử sau khi khởi hành t giờ thì ôtô đến E và xe máy đến F khoảng cách ME = 1/2 MF. Trên cùng một thời gian vận tốc và quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ thuận, nên:

 Đề số 18 Đề thi lớp 6 môn Toán

Từ (1), (2) và (3) ta có:

 Đề số 18 Đề thi lớp 6 môn Toán

hay 8 x (270 – ME) = 13 x ( 270 – MF)

13 x MF – 8 x ME = 5 x 270

MF = 2 x ME do đó 13 x 2 x ME – 8 x ME = 5 x 270

18 x ME = 5 x 270

ME = 5 x 270 : 18 = 75 (km) và AE = 270 -15= 195 (km).

Vậy sau khi khởi hành 3 giờ (vì 195: 65 = 3 (giờ)) thì ô tô cách M một khoảng bằng một nửa khoảng cách từ xe máy đến M.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: