Hướng dẫn giải bài 2 – Phần 1 – Đề số 19 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 2:

Có bao nhiêu phút trong frac{4}{15} giờ ?

Hướng dẫn giải

16 phút.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận