Hướng dẫn giải bài 2 – Phần 1 – Đề số 19 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 2: Có bao nhiêu phút trong giờ ? Hướng dẫn giải 16 phút. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

Có bao nhiêu phút trong frac{4}{15} giờ ?

Hướng dẫn giải

16 phút.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: