Hướng dẫn giải bài 2.87 trang 135 sách bài tập giải tích 12

Bài 2.87 trang 135 sách bài tập giải tích 12 A. {2} B. {1/4} C. {2; 1/4} D. {2; 1/16} Hướng dẫn giải Đáp án D .

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2.87 trang 135 sách bài tập giải tích 12

A. {2}

B. {1/4}

C. {2; 1/4}

D. {2; 1/16}

Hướng dẫn giải

Đáp án D .

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: