Hướng dẫn giải bài 2.84 trang 135 sách bài tập giải tích 12

Bài 2.84 trang 135 sách bài tập giải tích 12 A. {100} B. {10} C. {100; 10} D. {4} Hướng dẫn giải Đáp án A. Thử trực tiếp bằng máy tính.

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2.84 trang 135 sách bài tập giải tích 12

A. {100}

B. {10}

C. {100; 10}

D. {4}

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

Thử trực tiếp bằng máy tính.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: