Hướng dẫn giải bài 2.84 trang 135 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2.84 trang 135 sách bài tập giải tích 12

A. {100}

B. {10}

C. {100; 10}

D. {4}

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

Thử trực tiếp bằng máy tính.

Bình luận
0

Bình luận