Hướng dẫn giải bài 2.83 trang 135 sách bài tập giải tích 12

Bài 2.83 trang 135 sách bài tập giải tích 12 A. {1; 2} B. {2; 3} C. {-2; 3} D. {2; -3} Hướng dẫn giải Đáp án C.

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2.83 trang 135 sách bài tập giải tích 12

A. {1; 2}

B. {2; 3}

C. {-2; 3}

D. {2; -3}

Hướng dẫn giải

Đáp án C.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: