Hướng dẫn giải bài 2.82 trang 135 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2.82 trang 135 sách bài tập giải tích 12

A. x =1

B. x =0

C. x =-1

D. x =1/3

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

Bình luận
0

Bình luận