Hướng dẫn giải bài 2.82 trang 135 sách bài tập giải tích 12

Bài 2.82 trang 135 sách bài tập giải tích 12 A. x =1 B. x =0 C. x =-1 D. x =1/3 Hướng dẫn giải Đáp án A.

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2.82 trang 135 sách bài tập giải tích 12

A. x =1

B. x =0

C. x =-1

D. x =1/3

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: