Hướng dẫn giải bài 2.81 trang 135 sách bài tập giải tích 12

Bài 2.81 trang 135 sách bài tập giải tích 12 Cho hàm số y = lnx /x. Chọn khẳng định đúng: A. Hàm số có một cực tiểu B. Hàm số có một cực đại C. Hàm số không có cực trị D. Hàm số có một cực đại và một cực tiểu. Hướng dẫn giải Đáp án B. Tính đạo hàm và lập bảng biến thiên.

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2.81 trang 135 sách bài tập giải tích 12

Cho hàm số y = lnx /x. Chọn khẳng định đúng:

A. Hàm số có một cực tiểu

B. Hàm số có một cực đại

C. Hàm số không có cực trị

D. Hàm số có một cực đại và một cực tiểu.

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Tính đạo hàm và lập bảng biến thiên.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: