Hướng dẫn giải bài 2.80 trang 135 sách bài tập giải tích 12

Bài 2.80 trang 135 sách bài tập giải tích 12 A. [1; +∞) B. (-∞; 1) C. (1; +∞) D. Ø Hướng dẫn giải Đáp án A. Giải bằng đồ thị.

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2.80 trang 135 sách bài tập giải tích 12

A. [1; +∞)

B. (-∞; 1)

C. (1; +∞)

D. Ø

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

Giải bằng đồ thị.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: