Hướng dẫn giải bài 2.80 trang 135 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2.80 trang 135 sách bài tập giải tích 12

A. [1; +∞)

B. (-∞; 1)

C. (1; +∞)

D. Ø

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

Giải bằng đồ thị.

Bình luận
0

Bình luận