Hướng dẫn giải bài 2.78 trang 135 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2.78 trang 135 sách bài tập giải tích 12

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Thử trực tiếp kết quả.

Bình luận
0

Bình luận