Hướng dẫn giải bài 2.78 trang 135 sách bài tập giải tích 12

Bài 2.78 trang 135 sách bài tập giải tích 12 A. 2 B. 4 C. 8 D. 16 Hướng dẫn giải Đáp án D. Thử trực tiếp kết quả.

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2.78 trang 135 sách bài tập giải tích 12

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Thử trực tiếp kết quả.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: